gheble
11 مرداد 1401 - 16:32

برای مهار بحران فعلی به دنبال مذاکره هستیم

یکی از رهبران ائتلاف فتح تاکید کرد که این ائتلاف به طور کلی به دنبال اصطکاک با جریان صدر نیست و برای مهار بحران فعلی در تلاش برای گفتگو با طرف های مختلف است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «علی الفتلاوی» یکی از رهبران ائتلاف فتح تاکید کرد که این ائتلاف به طور کلی به دنبال اصطکاک با جریان صدر نیست و برای مهار بحران فعلی در تلاش برای گفتگو با طرف های مختلف است. خبرگزاری مهروی با تاکید بر اینکه ائتلاف از اساس به دنبال اصطکاک با جریان صدر در خیابان نیست، گفت: اما تظاهرات طرفداران چارچوب هماهنگی شیعی بیانگر موضع ما بود. الفتلاوی عنوان کرد: تظاهرات طرفداران ائتلاف علیه همه کسانی است که می خواهند کشور را بربایند، باید بگوییم که عراق کشوری نیست که بتوان آن را از طریق تحمیل خواسته های خود در کف خیابان اداره کرد. پیش از این نیز رفیق هاشم الصالحی نماینده چارچوب هماهنگی شیعی تاکید کرده بود که اجازه کودتا علیه قانون اساسی و توقف فعالیت نهادهای دولتی را نمی دهیم. همچنین «محمد التمیمی» از رهبران ائتلاف فتح نیز پیش تاکید کرد که مصطفی الکاظمی نخست پیشبرد امور این کشور از شرایط بحرانی به وجود آمده دنبال اهداف مشکوک است و تسریع در روند تشکیل دولت محمد شیاع السودانی تنها ضامن پایان دادن به بحران کنونی است. وی گفت: برخی به دنبال فتنه و آشوب داخلی میان گروه‌های مختلف هستند که باید در قبال آن هوشیار بود و باید برای رسیدن به آرامش و گفتگو میان همه طرف‌ها تلاش کرد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 519990