gheble
19 شهریور 1401 - 13:25

الوفاق: اجازه نمی‌دهیم بحرین به دومین سرزمین تحت اشغال اسرائیل تبدیل شود

معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد که آل خلیفه در صدد یهودی سازی کشور و نابودی هویت منامه است و اجازه نخواهیم داد که کشورمان به دومین سرزمین تحت اشغال اسرائیل تبدیل شود. - اخبار بین الملل -به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جمعیت اسلامی الوفاق بحرین در دومین سالگرد امضای توافقنامه عادی‌سازی روابط میان این کشور و رژیم صهیونیستی، مراسمی را در بیروت  برگزار کرد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،خبرگزاری تسنیمجمعیت اسلامی الوفاق بحرین در دومین سالگرد امضای توافقنامه عادی‌سازی روابط میان این کشور و رژیم صهیونیستی، مراسمی را در بیروت  برگزار کرد.«شیخ حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت اسلامی  الوفاق بحرین اعلام کرد که رژیم آل خلیفه می‌خواهد، در سرزمین ما به بهانه ایجاد یک  محله یهودی‌نشین  در منامه، بحرین را به مکانی برای حضور صهیونیست‌ها تبدیل کند. «شیخ حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت اسلامی  الوفاق بحرین اعلام کرد که رژیم آل خلیفه می‌خواهد، در سرزمین ما به بهانه ایجاد یک  محله یهودی‌نشین  در منامه، بحرین را به مکانی برای حضور صهیونیست‌ها تبدیل کند.وی تأکید کرد: حتی اگر دولت بحرین تلاش کند که اداره همه امور را به رژیم صهیونیستی بسپارد، فلسطین مسئله ملت بحرین باقی خواهد ماند. مردم بحرین همچنان در کنار فلسطین ایستاده‌اند و در راهپیمایی‌ها جوانان بحرین پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پای خود می‌گذارند. وی تأکید کرد: حتی اگر دولت بحرین تلاش کند که اداره همه امور را به رژیم صهیونیستی بسپارد، فلسطین مسئله ملت بحرین باقی خواهد ماندحتی اگر دولت بحرین تلاش کند که اداره همه امور را به رژیم صهیونیستی بسپارد، فلسطین مسئله ملت بحرین باقی خواهد ماند..مردم بحرین همچنان در کنار فلسطین ایستاده‌اند و در راهپیمایی‌ها جوانان بحرین پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پای خود می‌گذارند.وی با اشاره به حضور افسران نظامی در بحرین تاکید کرد: «روابط بحرین و اسرائیل از مظاهر معمولی عادی‌سازی برای سرپوش گذاشتن بر مشارکت امنیتی و نظامی (مانند آنچه در مصر اتفاق افتاد)، فراتر رفته است». وی با اشاره به حضور افسران نظامی در بحرین تاکید کرد: «روابط بحرین و اسرائیل از مظاهر معمولی عادی‌سازی برای سرپوش گذاشتن بر مشارکت امنیتی و نظامی (مانند آنچه در مصر اتفاق افتاد)، فراتر رفته است».وی با اشاره به حضور افسران نظامی در بحرین تاکید کرد: «روابط بحرین و اسرائیل از مظاهر معمولی عادی‌سازی برای سرپوش گذاشتن بر مشارکت امنیتی و نظامی (مانند آنچه در مصر اتفاق افتاد)، فراتر رفته است».معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق افزود :« هرکس دست خود را در دست رژیم صهیونیستی که یک موجودیت زوال یافتنی است، بگذارد ، همراه آن نابود می‌شود». معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق افزود :« هرکس دست خود را در دست رژیم صهیونیستی که یک موجودیت زوال یافتنی است، بگذارد ، همراه آن نابود می‌شود».معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق افزود :« هرکس دست خود را در دست رژیم صهیونیستی که یک موجودیت زوال یافتنی است، بگذارد ، همراه آن نابود می‌شود».شیخ حسین الدیهی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی  با خرید املاک و مستغلات در تلاش است هویت بحرین، را از بین ببرد. این رژیم غاصب ، بحرین را اشغال کرده و شاید بحرین دومین کشوری باشد که از سوی این رژیم بواسطه خریداری زمین‌ها در ضمن یک پروژه برنامه ریزی شده به تدریج اشغال می‌شود. اما ما آگاهیم و هرگز اجازه نخواهیم داد زمین ما به رژیم صهیونیستی یا شرکتهای صهیونیستی فروخته شود. شیخ حسین الدیهی تاکید کرد کهشیخ حسین الدیهی تاکید کرد کهرژیم صهیونیستی  با خرید املاک و مستغلات در تلاش است هویت بحرین، را از بین ببرد. این رژیم غاصب ، بحرین را اشغال کرده و شاید بحرین دومین کشوری باشد که از سوی این رژیم بواسطه خریداری زمین‌ها در ضمن یک پروژه برنامه ریزی شده به تدریج اشغال می‌شود. اما ما آگاهیم و هرگز اجازه نخواهیم داد زمین ما به رژیم صهیونیستی یا شرکتهای صهیونیستی فروخته شوداین رژیم غاصب ، بحرین را اشغال کرده و شاید بحرین دومین کشوری باشد که از سوی این رژیم بواسطه خریداری زمین‌ها در ضمن یک پروژه برنامه ریزی شده به تدریج اشغال می‌شود. اما ما آگاهیم و هرگز اجازه نخواهیم داد زمین ما به رژیم صهیونیستی یا شرکتهای صهیونیستی فروخته شود..الدیهی انتخابات بحرین را ابزاری برای تحکیم استبداد و تداوم فساد توصیف کرد و گفت: هر فرد غیوری در حال حاضر باید نسبت به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده و آن را محکوم کند، اگر ما اکنون اقدامی نکنیم و صرفاً بیننده باشیم، وضعیت بحرین مانند فلسطین خواهد شد. الدیهی انتخابات بحرین را ابزاری برای تحکیم استبداد و تداوم فساد توصیف کرد و گفت: هر فرد غیوری در حال حاضر باید نسبت به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده و آن را محکوم کند، اگر ما اکنون اقدامی نکنیم و صرفاً بیننده باشیم، وضعیت بحرین مانند فلسطین خواهد شد.شیخ حسن الدیهی در ارتباط با انتخابات پارلمانی پیش رو در بحرین  اعلام کرد که ما در انتخاباتی که بر اقدامات رژیم آل خلیفه مهر تأیید می‌زند، شرکت نمی‌کنیم؛ رژیمی که روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. شیخ حسن الدیهی در ارتباط با انتخابات پارلمانی پیش رو در بحرین  اعلام کرد که ما در انتخاباتی که بر اقدامات رژیم آل خلیفه مهر تأیید می‌زند، شرکت نمی‌کنیم؛ رژیمی که روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.ائتلاف 14 فوریه بحرین ممانعت آل خلیفه از پیاده‌روی اربعین را محکوم کرد ائتلاف 14 فوریه بحرین ممانعت آل خلیفه از پیاده‌روی اربعین را محکوم کردجمعیت معارض الوفاق: عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی خطرناک‌ترین پروژه‌ علیه بحرین است جمعیت معارض الوفاق: عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی خطرناک‌ترین پروژه‌ علیه بحرین استشیخ عیسی قاسم: انتخابات پارلمانی بحرین فرمایشی و ابزاری برای سرکوبگری است شیخ عیسی قاسم: انتخابات پارلمانی بحرین فرمایشی و ابزاری برای سرکوبگری استوی تاکید کرد: این رژیم قصد اصلاح سیاست خود را ندارد و به هیچ کدام از خواسته‌های موجه مردم که علامه سید «عبدالله الغریفی»  روحانی برجسته شیعه بحرین در دیدار با پادشاه آن را مطرح کرد، پاسخی نداد. وی تاکید کرد: این رژیم قصد اصلاح سیاست خود را ندارد و به هیچ کدام از خواسته‌های موجه مردم که علامه سید «عبدالله الغریفی»  روحانی برجسته شیعه بحرین در دیدار با پادشاه آن را مطرح کرد، پاسخی نداد.معاون دبیرکل جمعیت اسلامی  الوفاق بحرین افزود: بازداشت شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق نشان دهنده  بحران سیاسی و ظلم و استبداد رژیم آل خلیفه است. معاون دبیرکل جمعیت اسلامی  الوفاق بحرین افزود: بازداشت شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاقدبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاقاخیرا آیت الله «عیسی قاسم» رهبر معنوی انقلاب بحرین خواستار مخالفت ملت بحرین با انتخابات ظالمانه بحرین شد و گفت: مشارکت مردم بحرین در انتخابات آتی خدمت به ظلم است. اخیراآیت الله «عیسی قاسم» رهبر معنوی انقلاب بحرین خواستار مخالفت ملت بحرین با انتخابات ظالمانه بحرین شد و گفت: مشارکت مردم بحرین در انتخابات آتی خدمت به ظلم است.فراخوان‌های مردمی و حزبی برای تحریم انتخابات پارلمانی بحرین با توجه به رویکرد حکومت آل خلیفه و اتخاذ سیاست طرد کردن و ممنوعیت سیاسی در این کشور، در حال افزایش است. فراخوان‌های مردمی و حزبی برای تحریم انتخابات پارلمانی بحرین با توجه به رویکرد حکومت آل خلیفه و اتخاذ سیاست طرد کردن و ممنوعیت سیاسی در این کشور، در حال افزایش است.قرار است انتخابات پارلمانی بحرین در اکتبر آینده برگزار شود؛ اما از آنجا که از زمان آغاز اعتراضات مردمی در اوایل سال 2011 تاکنون، هیچ اقدام امیدوارکننده‌ای برای اصلاح امور در این کشور صورت نگرفته و پاسخی به مطالبات انقلابیون داده نشده، انتظار می‌رود که اغلب احزاب مخالف رژیم آل خلیفه این انتخابات را تحریم کنند. قرار است انتخابات پارلمانی بحرین در اکتبر آینده برگزار شود؛ اما از آنجا که از زمان آغاز اعتراضات مردمی در اوایل سال 2011 تاکنون، هیچ اقدام امیدوارکننده‌ای برای اصلاح امور در این کشور صورت نگرفته و پاسخی به مطالبات انقلابیون داده نشده، انتظار می‌رود که اغلب احزاب مخالف رژیم آل خلیفه این انتخابات را تحریم کنند.بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل رژیم  آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط رژیم آل خلیفه و با حمایت آل سعود سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند. بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل رژیم  آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط رژیم آل خلیفه و با حمایت آل سعود سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند.در چهارم سپتامبر 2020 بود که رژیم آل خلیفه و رژیم صهیونیستی بر سر عادی سازی روابط به توافق رسیدند؛ مردم مناطق مختلف بحرین نیز در مخالفت با توافق عادی سازی روابط میان منامه - تل آویو بار‌ها با برگزاری تظاهرات، آن را محکوم کرده اند. در چهارم سپتامبر 2020 بود که رژیم آل خلیفه و رژیم صهیونیستی بر سر عادی سازی روابط به توافق رسیدند؛ مردم مناطق مختلف بحرین نیز در مخالفت با توافق عادی سازی روابط میان منامه - تل آویو بار‌ها با برگزاری تظاهرات، آن را محکوم کرده اند.پس از عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، آل خلیفه با «یهودی سازی منامه» و عبور از مرزهای خیانت، راه نفس کشیدن مردم بحرین را در عرصه‌های مختلف می‌بندد. عادی سازی روابط از سوی بحرین از مرزهای خیانت فراتر رفته و کار به یهودی سازی منامه پایتخت این کشور رسیده است. پس از عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، آل خلیفه با «یهودی سازی منامه» و عبور از مرزهای خیانت، راه نفس کشیدن مردم بحرین را در عرصه‌های مختلف می‌بندد. عادی سازی روابط از سوی بحرین از مرزهای خیانت فراتر رفته و کار به یهودی سازی منامه پایتخت این کشور رسیده است.برخی کارشناسان معتقدند که آل خلیفه با کمک کشورهای غربی مانند آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تلاش می‌کند که جنبش مطالبه‌گری مردم بحرین را منحرف و مخدوش کند. برخی کارشناسان معتقدند که آل خلیفه با کمک کشورهای غربی مانند آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تلاش می‌کند که جنبش مطالبه‌گری مردم بحرین را منحرف و مخدوش کند.رژیم آل خلیفه با قساوت بسیار شدیدی با مردم برخورد می‌کند و تاکنون احکام اعدام متعددی اجرا شده‌اند و تعداد بسیار زیادی از مردم، انقلابیون و فعالان سیاسی به خارج از کشور کوچ داده شده‌اند. رژیم آل خلیفه با قساوت بسیار شدیدی با مردم برخورد می‌کند و تاکنون احکام اعدام متعددی اجرا شده‌اند و تعداد بسیار زیادی از مردم، انقلابیون و فعالان سیاسی به خارج از کشور کوچ داده شده‌اند.بحرینی‌ها به حضور و مداخله کشور‌های دیگر در امور داخلی خود اعتراض دارند. در راس این مداخلات می‌توان به حضور رژیم صهیونیستی در صحنه سیاسی بحرین اشاره کرد. روابط و دوستی سردمداران بحرین با آل سعود زمینه ساز حضور رژیم صهیونیستی در بحرین است؛ اقدامی که به زعم کارشناسان خطری برای جهان اسلام و خیانت به آن است. بحرینی‌ها به حضور و مداخله کشور‌های دیگر در امور داخلی خود اعتراض دارند. در راس این مداخلات می‌توان به حضور رژیم صهیونیستی در صحنه سیاسی بحرین اشاره کرد. روابط و دوستی سردمداران بحرین با آل سعود زمینه ساز حضور رژیم صهیونیستی در بحرین است؛ اقدامی که به زعم کارشناسان خطری برای جهان اسلام و خیانت به آن است.انتهای پیام/ انتهای پیام/
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 728046