gheble
17 آبان 1401 - 11:56

رژیم موقت|۱۸- واقعیت تلخ زندگی در فلسطین اشغالی و تلاش صهیونیست‌ها برای گرفتن تابیعت دوم

صهیونیست‌ها از ابتدای ورود به فلسطین اشغالی و بعد از مشاهده واقعیت تلخ زندگی در این سرزمین بنا به دلایل متعددی از جمله احساس ناامنی و عدم تعلق به فلسطین به دنبال گرفتن تابیعت دوم و «وطن جایگزین» بوده‌اند. - اخبار بین الملل -به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کتاب «رژیم موقت مفهوم و پژوهش‌های تخصصی» که توسط مرکز مطالعات و پژوهشهای الاتحاد تالیف و منتشر شده، در مباحثی تخصصی به بررسی پدیده فروپاشی رژیم موقت صهیونیستی پرداخت است. این کتاب در فصل اول مفهوم رژیم موقت و اذعان شخصیت‌های مختلف بین‌المللی و صهیونیستی به این موضوع مورد اشاره قرار داده و در فصل‌های بعدی به بررسی ساختارهای امنیتی و تشکیلاتی سرویس‌های جاسوسی و نظامی رژیم صهیونیستی پرداخته و در ادامه بحران‌های فراروی اسرائیل که منجر به این فروپاشی می‌شود را برشمرده است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کتاب «رژیم موقت مفهوم و پژوهش‌های تخصصی» که توسط مرکز مطالعات و پژوهشهای الاتحاد تالیف و منتشر شده، در مباحثی تخصصی به بررسی پدیده فروپاشی رژیم موقت صهیونیستی پرداخت است. این کتاب در فصل اول مفهوم رژیم موقت و اذعان شخصیت‌های مختلف بین‌المللی و صهیونیستی به این موضوع مورد اشاره قرار داده و در فصل‌های بعدی به بررسی ساختارهای امنیتی و تشکیلاتی سرویس‌های جاسوسی و نظامی رژیم صهیونیستی پرداخته و در ادامه بحران‌های فراروی اسرائیل که منجر به این فروپاشی می‌شود را برشمرده است.به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کتاب «رژیم موقت مفهوم و پژوهش‌های تخصصی» که توسط مرکز مطالعات و پژوهشهای الاتحاد تالیف و منتشر شده، در مباحثی تخصصی به بررسی پدیده فروپاشی رژیم موقت صهیونیستی پرداخت است. این کتاب در فصل اول مفهوم رژیم موقت و اذعان شخصیت‌های مختلف بین‌المللی و صهیونیستی به این موضوع مورد اشاره قرار داده و در فصل‌های بعدی به بررسی ساختارهای امنیتی و تشکیلاتی سرویس‌های جاسوسی و نظامی رژیم صهیونیستی پرداخته و در ادامه بحران‌های فراروی اسرائیل که منجر به این فروپاشی می‌شود را برشمرده است.خبرگزاری تسنیمبخش هجدهم بخش هجدهمبخش هجدهمبخش هجدهمتلاش برای یافتن «وطن دوم» یا همان «مهاجرت معکوس» (مهاجرت بدون بازگشت) در میان صهیونیست‌ها طی سال‌های گذشته تبدیل به یک پدیده معمول شده که البته این امر دلایل متعددی دارد. در وهله نخست باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسرائیل یک رژیم جعلی و ساختگی بوده که از زمان تشکیل خود همواره برای جمع کردن یهودیان سراسر جهان تلاش کرده است. به این ترتیب این یهودیانی که با تشکیل جنبش صهیونیسم راهی فلسطین اشغالی شدند درواقع از قبل دارای یک هویت و تابعیت دیگر در کشورهای مختلف بوده‌اند. میلیون‌ها نفر از صهیونیست‌هایی که اکنون در اراضی اشغالی زندگی می‌کنند همچنان پایبند به هویت غربی واروپایی خود هستند. تلاش برای یافتن «وطن دوم» یا همان «مهاجرت معکوس» (مهاجرت بدون بازگشت) در میان صهیونیست‌ها طی سال‌های گذشته تبدیل به یک پدیده معمول شده که البته این امر دلایل متعددی دارد. در وهله نخست باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسرائیل یک رژیم جعلی و ساختگی بوده که از زمان تشکیل خود همواره برای جمع کردن یهودیان سراسر جهان تلاش کرده است. به این ترتیب این یهودیانی که با تشکیل جنبش صهیونیسم راهی فلسطین اشغالی شدند درواقع از قبل دارای یک هویت و تابعیت دیگر در کشورهای مختلف بوده‌اند. میلیون‌ها نفر از صهیونیست‌هایی که اکنون در اراضی اشغالی زندگی می‌کنند همچنان پایبند به هویت غربی واروپایی خود هستند.تلاش برای یافتن «وطن دوم» یا همان «مهاجرت معکوس» (مهاجرت بدون بازگشت) در میان صهیونیست‌ها طی سال‌های گذشته تبدیل به یک پدیده معمول شده که البته این امر دلایل متعددی دارد. در وهله نخست باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسرائیل یک رژیم جعلی و ساختگی بوده که از زمان تشکیل خود همواره برای جمع کردن یهودیان سراسر جهان تلاش کرده است. به این ترتیب این یهودیانی که با تشکیل جنبش صهیونیسم راهی فلسطین اشغالی شدند درواقع از قبل دارای یک هویت و تابعیت دیگر در کشورهای مختلف بوده‌اند. میلیون‌ها نفر از صهیونیست‌هایی که اکنون در اراضی اشغالی زندگی می‌کنند همچنان پایبند به هویت غربی واروپایی خود هستند.در سایه همین شرایط و با گسترش پدیده مهاجرت معکوس در میان صهیونیست‌ها، اسرائیلی‌ها که معتقدند یک «وطن» دیگر دارند به راحتی برای مهاجرت از فلسطین اشغالی قانع می‌شوند. در عین حال که مقامات رژیم موقت در تلاش برای جذب یهودیان از سراسر جهان با وعده هجرت به «سرزمین موعود» است، روند جمعیتی صهیونیست‌ها به سمت فرار مغزها و مهاجرت سرمایه‌گذاران و ... به دلیل ترس از ناامنی در فلسطین اشغالی پیش می‌رود. یافتن «وطن دوم» و تابعیت دوم برای اسرائیلی‌ها نوعی از انواع مهاجرت معکوس در میان آنها محسوب می‌شود. در سایه همین شرایط و با گسترش پدیده مهاجرت معکوس در میان صهیونیست‌ها، اسرائیلی‌ها که معتقدند یک «وطن» دیگر دارند به راحتی برای مهاجرت از فلسطین اشغالی قانع می‌شوند. در عین حال که مقامات رژیم موقت در تلاش برای جذب یهودیان از سراسر جهان با وعده هجرت به «سرزمین موعود» است، روند جمعیتی صهیونیست‌ها به سمت فرار مغزها و مهاجرت سرمایه‌گذاران و ... به دلیل ترس از ناامنی در فلسطین اشغالی پیش می‌رود. یافتن «وطن دوم» و تابعیت دوم برای اسرائیلی‌ها نوعی از انواع مهاجرت معکوس در میان آنها محسوب می‌شود.در سایه همین شرایط و با گسترش پدیده مهاجرت معکوس در میان صهیونیست‌ها، اسرائیلی‌ها که معتقدند یک «وطن» دیگر دارند به راحتی برای مهاجرت از فلسطین اشغالی قانع می‌شوند. در عین حال که مقامات رژیم موقت در تلاش برای جذب یهودیان از سراسر جهان با وعده هجرت به «سرزمین موعود» است، روند جمعیتی صهیونیست‌ها به سمت فرار مغزها و مهاجرت سرمایه‌گذاران و ... به دلیل ترس از ناامنی در فلسطین اشغالی پیش می‌رود. یافتن «وطن دوم» و تابعیت دوم برای اسرائیلی‌ها نوعی از انواع مهاجرت معکوس در میان آنها محسوب می‌شود.در این بخش قصد داریم درباره تابیعت دوم در سراسر جهان و دلایلی که موجب می‌گردد اسرائیلی‌ها برای گرفتن یک تابعیت دیگر اقدام کنند و همچنین امکان حصول چنین تابعیتی برای آنها صحبت کنیم. سپس به بحث انواع مهاجرت‌ها در فلسطین اشغالی می‌پردازیم و مبحث بعدی مربوط به اسرائیلی-آمریکایی‌هایی است که باید بین فلسطین اشغالی و ایالات متحده یکی را انتخاب کنند. در این بخش قصد داریم درباره تابیعت دوم در سراسر جهان و دلایلی که موجب می‌گردد اسرائیلی‌ها برای گرفتن یک تابعیت دیگر اقدام کنند و همچنین امکان حصول چنین تابعیتی برای آنها صحبت کنیم. سپس به بحث انواع مهاجرت‌ها در فلسطین اشغالی می‌پردازیم و مبحث بعدی مربوط به اسرائیلی-آمریکایی‌هایی است که باید بین فلسطین اشغالی و ایالات متحده یکی را انتخاب کنند.در این بخش قصد داریم درباره تابیعت دوم در سراسر جهان و دلایلی که موجب می‌گردد اسرائیلی‌ها برای گرفتن یک تابعیت دیگر اقدام کنند و همچنین امکان حصول چنین تابعیتی برای آنها صحبت کنیم. سپس به بحث انواع مهاجرت‌ها در فلسطین اشغالی می‌پردازیم و مبحث بعدی مربوط به اسرائیلی-آمریکایی‌هایی است که باید بین فلسطین اشغالی و ایالات متحده یکی را انتخاب کنند.سرمایه‌گذاری در خارج یکی از بهانه‌های اسرائیلی‌ها برای مهاجرت و گرفتن تابعیت دوم جهت مهاجرت قانونی است. درواقع صهیونیست‌هایی که از زندگی در اراضی اشغالی فراری هستند به این بهانه مهاجرت می‌کنند و سپس مهاجرت آنها در چارچوب مهاجرت معکوس یا بی‌بازگشت انجام می‌گیرد. سرمایه‌گذاری در خارج یکی از بهانه‌های اسرائیلی‌ها برای مهاجرت و گرفتن تابعیت دوم جهت مهاجرت قانونی است. درواقع صهیونیست‌هایی که از زندگی در اراضی اشغالی فراری هستند به این بهانه مهاجرت می‌کنند و سپس مهاجرت آنها در چارچوب مهاجرت معکوس یا بی‌بازگشت انجام می‌گیرد.سرمایه‌گذاری در خارج یکی از بهانه‌های اسرائیلی‌ها برای مهاجرت و گرفتن تابعیت دوم جهت مهاجرت قانونی است. درواقع صهیونیست‌هایی که از زندگی در اراضی اشغالی فراری هستند به این بهانه مهاجرت می‌کنند و سپس مهاجرت آنها در چارچوب مهاجرت معکوس یا بی‌بازگشت انجام می‌گیرد.ما  در پایان این مطالعه به طور دقیق مفهوم مهاجرت معکوس و عوامل آن و نیز تاثیرات منفی که برای رژیم صهیونیستی دارد خواهیم پرداخت و آمار و ارقام مهاجران اسرائیلی که از فلسطین اشغالی فراری هستند را ارائه می کنیم. ما  در پایان این مطالعه به طور دقیق مفهوم مهاجرت معکوس و عوامل آن و نیز تاثیرات منفی که برای رژیم صهیونیستی دارد خواهیم پرداخت و آمار و ارقام مهاجران اسرائیلی که از فلسطین اشغالی فراری هستند را ارائه می کنیم.ما  در پایان این مطالعه به طور دقیق مفهوم مهاجرت معکوس و عوامل آن و نیز تاثیرات منفی که برای رژیم صهیونیستی دارد خواهیم پرداخت و آمار و ارقام مهاجران اسرائیلی که از فلسطین اشغالی فراری هستند را ارائه می کنیم.آمار مهاجرت معکوس و تلاش برای گرفتن تابعیت دوم در میان اسرائیلی‌ها آمار مهاجرت معکوس و تلاش برای گرفتن تابعیت دوم در میان اسرائیلی‌هاآمار مهاجرت معکوس و تلاش برای گرفتن تابعیت دوم در میان اسرائیلی‌هاآمار مهاجرت معکوس و تلاش برای گرفتن تابعیت دوم در میان اسرائیلی‌ها- طبق آماری که رژیم صهیونیستی در سال 2020 منتشر کرده، نزدیک به 170 هزار نفر از ساکنان اراضی اشغالی اقامت دائمی در آنجا ندارند و با وجود تلاش مقامات این رژیم برای جذب یهودیان از سراسر جهان،  از بین 14.7 میلیون یهودی در سراسر جهان تنها 47 درصد از آنها در فلسطین اشغالی هستند. - طبق آماری که رژیم صهیونیستی در سال 2020 منتشر کرده، نزدیک به 170 هزار نفر از ساکنان اراضی اشغالی اقامت دائمی در آنجا ندارند و با وجود تلاش مقامات این رژیم برای جذب یهودیان از سراسر جهان،  از بین 14.7 میلیون یهودی در سراسر جهان تنها 47 درصد از آنها در فلسطین اشغالی هستند.- طبق آماری که رژیم صهیونیستی در سال 2020 منتشر کرده، نزدیک به 170 هزار نفر از ساکنان اراضی اشغالی اقامت دائمی در آنجا ندارند و با وجود تلاش مقامات این رژیم برای جذب یهودیان از سراسر جهان،  از بین 14.7 میلیون یهودی در سراسر جهان تنها 47 درصد از آنها در فلسطین اشغالی هستند.-بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2017 انجام شده بین 516 تا 599 هزار اسرائیلی در خارج از فلسطین اشغالی زندگی می‌کنند و البته این آمار جدا از کودکان اسرائیلی است که در خارج متولد می‌شوند. -بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2017 انجام شده بین 516 تا 599 هزار اسرائیلی در خارج از فلسطین اشغالی زندگی می‌کنند و البته این آمار جدا از کودکان اسرائیلی است که در خارج متولد می‌شوند.-بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2017 انجام شده بین 516 تا 599 هزار اسرائیلی در خارج از فلسطین اشغالی زندگی می‌کنند و البته این آمار جدا از کودکان اسرائیلی است که در خارج متولد می‌شوند.-تا سال 2015 بین 400 تا 500 هزار اسرائیلی ویزای سفر به اروپا را دریافت کرده‌اند و همچنین 500 هزار اسرائیلی نیز پیش از آن مجوز سفر به آمریکا و روسیه و دیگر کشورها را گرفته بودند. بر اساس مطالعه‌ای که توسط «یوسی هارباز» پژوهشگر صهیونیست در دانشگاه برینسون انجام شده در مجموع یک میلیون اسرائیلی یعنی از هر 8 نفر 1 نفر تابیعت دوم دارند و در حالی که تقریبا 75 درصد از ساکنان فلسطین اشغالی یهودی هستند، نیمی از آنها قصد بازگشت به اروپا را دارند. -تا سال 2015 بین 400 تا 500 هزار اسرائیلی ویزای سفر به اروپا را دریافت کرده‌اند و همچنین 500 هزار اسرائیلی نیز پیش از آن مجوز سفر به آمریکا و روسیه و دیگر کشورها را گرفته بودند. بر اساس مطالعه‌ای که توسط «یوسی هارباز» پژوهشگر صهیونیست در دانشگاه برینسون انجام شده در مجموع یک میلیون اسرائیلی یعنی از هر 8 نفر 1 نفر تابیعت دوم دارند و در حالی که تقریبا 75 درصد از ساکنان فلسطین اشغالی یهودی هستند، نیمی از آنها قصد بازگشت به اروپا را دارند.-تا سال 2015 بین 400 تا 500 هزار اسرائیلی ویزای سفر به اروپا را دریافت کرده‌اند و همچنین 500 هزار اسرائیلی نیز پیش از آن مجوز سفر به آمریکا و روسیه و دیگر کشورها را گرفته بودند. بر اساس مطالعه‌ای که توسط «یوسی هارباز» پژوهشگر صهیونیست در دانشگاه برینسون انجام شده در مجموع یک میلیون اسرائیلی یعنی از هر 8 نفر 1 نفر تابیعت دوم دارند و در حالی که تقریبا 75 درصد از ساکنان فلسطین اشغالی یهودی هستند، نیمی از آنها قصد بازگشت به اروپا را دارند.رژیم موقت|16- شاخص‌های نابودی اسرائیل در کمتر از 25 سال آینده- بخش اول رژیم موقت|16- شاخص‌های نابودی اسرائیل در کمتر از 25 سال آینده- بخش اولرژیم موقت| 17 - شاخص‌های نابودی اسرائیل در کمتر از 25 سال آینده-بخش دوم رژیم موقت| 17 - شاخص‌های نابودی اسرائیل در کمتر از 25 سال آینده-بخش دومکابینه وقت رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو در سال 2011 تخمین زد که تعداد اسرائیلی‌هایی که در خارج زندگی می‌کنند بین 800 هزار تا یک میلیون نفر هستند که 13 درصد از اسرائیلی‌ها را شامل می‌شود که آمار بالایی است. اما ارزیابی‌های فعلی موسسات صهیونیستی نشان می‌دهد شمار اسرائیلی‌های که در خارج از فلسطین اشغالی زندگی می‌کنند نسبت به سال‌های گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است. در دهه نخست تشکیل رژیم جعلی اسرائیل حدود 100 هزار یهودی به خارج از فلسطین اشغالی مهاجرت کردند و با آغاز سال 1980 اداره آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بیش از 270 هزار اسرائیلی در خارج زندگی می‌کنند. کابینه وقت رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو در سال 2011 تخمین زد که تعداد اسرائیلی‌هایی که در خارج زندگی می‌کنند بین 800 هزار تا یک میلیون نفر هستند که 13 درصد از اسرائیلی‌ها را شامل می‌شود که آمار بالایی است. اما ارزیابی‌های فعلی موسسات صهیونیستی نشان می‌دهد شمار اسرائیلی‌های که در خارج از فلسطین اشغالی زندگی می‌کنند نسبت به سال‌های گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است. در دهه نخست تشکیل رژیم جعلی اسرائیل حدود 100 هزار یهودی به خارج از فلسطین اشغالی مهاجرت کردند و با آغاز سال 1980 اداره آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بیش از 270 هزار اسرائیلی در خارج زندگی می‌کنند.کابینه وقت رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو در سال 2011 تخمین زد که تعداد اسرائیلی‌هایی که در خارج زندگی می‌کنند بین 800 هزار تا یک میلیون نفر هستند که 13 درصد از اسرائیلی‌ها را شامل می‌شود که آمار بالایی است. اما ارزیابی‌های فعلی موسسات صهیونیستی نشان می‌دهد شمار اسرائیلی‌های که در خارج از فلسطین اشغالی زندگی می‌کنند نسبت به سال‌های گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است. در دهه نخست تشکیل رژیم جعلی اسرائیل حدود 100 هزار یهودی به خارج از فلسطین اشغالی مهاجرت کردند و با آغاز سال 1980 اداره آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بیش از 270 هزار اسرائیلی در خارج زندگی می‌کنند.در میان صهیونیست‌هایی که خارج از فلسطین اشغالی ساکن هستند، 60 درصد آنها در آمریکای شمالی، یک چهارم در اروپا و 15 درصد در سایر کشورهای جهان سکونت دارند. همچنین آمار نشان می‌دهد نزدیک به 60 در صد از اسرائیلی‌ها در تلاش برای برقراری ارتباط با سفارتخانه‌های خارجی جهت گرفتن تابیعت دوم یا ویزای اقامت در کشورهای اروپایی هستند. در میان صهیونیست‌هایی که خارج از فلسطین اشغالی ساکن هستند، 60 درصد آنها در آمریکای شمالی، یک چهارم در اروپا و 15 درصد در سایر کشورهای جهان سکونت دارند. همچنین آمار نشان می‌دهد نزدیک به 60 در صد از اسرائیلی‌ها در تلاش برای برقراری ارتباط با سفارتخانه‌های خارجی جهت گرفتن تابیعت دوم یا ویزای اقامت در کشورهای اروپایی هستند.در میان صهیونیست‌هایی که خارج از فلسطین اشغالی ساکن هستند، 60 درصد آنها در آمریکای شمالی، یک چهارم در اروپا و 15 درصد در سایر کشورهای جهان سکونت دارند. همچنین آمار نشان می‌دهد نزدیک به 60 در صد از اسرائیلی‌ها در تلاش برای برقراری ارتباط با سفارتخانه‌های خارجی جهت گرفتن تابیعت دوم یا ویزای اقامت در کشورهای اروپایی هستند.انواع مهاجران اسرائیلی انواع مهاجران اسرائیلیانواع مهاجران اسرائیلیانواع مهاجران اسرائیلیدر سال 2020 نزدیک به 20 هزار مهاجر وارد فلسطین اشغالی شدند که در مقایسه با سال قبلی 34 درصد کاهش داشته است. از میان مهاجرانی که در این سال به اراضی اشغالی آمدند  38 درصد از روسیه، 15 درصد از اوکراین، 11 درصد از فرانسه و 10 درصد از آمریکا بودند. به طور کلی از زمان تاسیس رژیم ساختگی صهیونیستی در سال 1948 حدود 3.3 میلیون یهودی به اراضی اشغالی مهاجرت کردند که اغلب آنها در سال 1990 آمده بودند. در سال 2020 نزدیک به 20 هزار مهاجر وارد فلسطین اشغالی شدند که در مقایسه با سال قبلی 34 درصد کاهش داشته است. از میان مهاجرانی که در این سال به اراضی اشغالی آمدند  38 درصد از روسیه، 15 درصد از اوکراین، 11 درصد از فرانسه و 10 درصد از آمریکا بودند. به طور کلی از زمان تاسیس رژیم ساختگی صهیونیستی در سال 1948 حدود 3.3 میلیون یهودی به اراضی اشغالی مهاجرت کردند که اغلب آنها در سال 1990 آمده بودند.در سال 2020 نزدیک به 20 هزار مهاجر وارد فلسطین اشغالی شدند که در مقایسه با سال قبلی 34 درصد کاهش داشته است. از میان مهاجرانی که در این سال به اراضی اشغالی آمدند  38 درصد از روسیه، 15 درصد از اوکراین، 11 درصد از فرانسه و 10 درصد از آمریکا بودند. به طور کلی از زمان تاسیس رژیم ساختگی صهیونیستی در سال 1948 حدود 3.3 میلیون یهودی به اراضی اشغالی مهاجرت کردند که اغلب آنها در سال 1990 آمده بودند.یکی از تغییرات قابل توجه در روند مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی کاهش قابل توجه تعداد مهاجران فرانسوی است که طبق آمار موسسات صهیونیستی شمار زیادی از یهودیان فرانسوی که به اراضی اشغالی می‌آیند بلافاصله به فرانسه برمی‌گردند و شرایط زندگی در فلسطین را مناسب نمی‌دانند. یکی از تغییرات قابل توجه در روند مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی کاهش قابل توجه تعداد مهاجران فرانسوی است که طبق آمار موسسات صهیونیستی شمار زیادی از یهودیان فرانسوی که به اراضی اشغالی می‌آیند بلافاصله به فرانسه برمی‌گردند و شرایط زندگی در فلسطین را مناسب نمی‌دانند.یکی از تغییرات قابل توجه در روند مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی کاهش قابل توجه تعداد مهاجران فرانسوی است که طبق آمار موسسات صهیونیستی شمار زیادی از یهودیان فرانسوی که به اراضی اشغالی می‌آیند بلافاصله به فرانسه برمی‌گردند و شرایط زندگی در فلسطین را مناسب نمی‌دانند.یهودیان اسرائیلی-آمریکایی یهودیان اسرائیلی-آمریکایییهودیان اسرائیلی-آمریکایییهودیان اسرائیلی-آمریکاییحضور یهودیان در آمریکا و نقش سیاسی آنها در تعیین روند سیاست‌های این کشور بسیار قابل توجه است؛ تا جایی که اطلاعات مرکز بیومطالعات رژیم صهیونیستی در سال 2020 نشان می‌دهد یهودیان بارزترین گروهی هستند که سکونت ثابت در آمریکا دارند و البته اغلب آنها وابسته به حزب جمهوری‌خواه هستند. حضور یهودیان در آمریکا و نقش سیاسی آنها در تعیین روند سیاست‌های این کشور بسیار قابل توجه است؛ تا جایی که اطلاعات مرکز بیومطالعات رژیم صهیونیستی در سال 2020 نشان می‌دهد یهودیان بارزترین گروهی هستند که سکونت ثابت در آمریکا دارند و البته اغلب آنها وابسته به حزب جمهوری‌خواه هستند.حضور یهودیان در آمریکا و نقش سیاسی آنها در تعیین روند سیاست‌های این کشور بسیار قابل توجه است؛ تا جایی که اطلاعات مرکز بیومطالعات رژیم صهیونیستی در سال 2020 نشان می‌دهد یهودیان بارزترین گروهی هستند که سکونت ثابت در آمریکا دارند و البته اغلب آنها وابسته به حزب جمهوری‌خواه هستند.اما در خصوص اینکه یهودیان آمریکایی تا چه اندازه به اسرائیل توجه دارند و به آن اهمیت می‌دهد مرکز بیومطالعات رژیم صهیونیستی در سال 2020 اعلام کرد که از میان 37 درصد فرد بالغ یهودی در آمریکا بیش از 16 درصد از آنها هیچ اهمیتی به اسرائیل نمی‌دهند و هویت یهودی برایشان مهم نیست. اما در خصوص اینکه یهودیان آمریکایی تا چه اندازه به اسرائیل توجه دارند و به آن اهمیت می‌دهد مرکز بیومطالعات رژیم صهیونیستی در سال 2020 اعلام کرد که از میان 37 درصد فرد بالغ یهودی در آمریکا بیش از 16 درصد از آنها هیچ اهمیتی به اسرائیل نمی‌دهند و هویت یهودی برایشان مهم نیست.اما در خصوص اینکه یهودیان آمریکایی تا چه اندازه به اسرائیل توجه دارند و به آن اهمیت می‌دهد مرکز بیومطالعات رژیم صهیونیستی در سال 2020 اعلام کرد که از میان 37 درصد فرد بالغ یهودی در آمریکا بیش از 16 درصد از آنها هیچ اهمیتی به اسرائیل نمی‌دهند و هویت یهودی برایشان مهم نیست.آژانس یهودی در آمریکا طی گزارشی اعلام کرد که در سال 1980 که زمان اوج مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی بود 500 هزار اسرائیلی در آمریکا ساکن شده بودند. آژانس یهودی در آمریکا طی گزارشی اعلام کرد که در سال 1980 که زمان اوج مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی بود 500 هزار اسرائیلی در آمریکا ساکن شده بودند.آژانس یهودی در آمریکا طی گزارشی اعلام کرد که در سال 1980 که زمان اوج مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی بود 500 هزار اسرائیلی در آمریکا ساکن شده بودند.حکومت‌های مختلف رژیم صهیونیستی آمار دقیق مهاجران را از اسرائیلی‌ها پنهان می‌کنند اما شمار اسرائیلی‌هایی که تنها به آمریکا مهاجرت کرده‌اند از یک میلیون نفر فراتر می‌رود که نیمی از آنها در سال 1980 و نیمی دیگر در سال 200 به این کشور مهاجرت کردند. از آن گذشته 400 هزار اسرائیلی نیز در مرحله فعلی به ایالات متحده مهاجرت کرده‌اند و به طور کلی 1.2 میلیون اسرائیلی در آمریکا زندگی می‌کنند. روزنامه عبری زبان هاآرتص در نوامبر سال گذشته در مقاله‌ای اعلام کرد که 69 درصد از مهاجران اسرائیلی در آمریکا زندگی می‌کنند و یک میلیون نفر از آنها نیز در کشورهایی چون استرالیا و نیوزلند و کشورهای اروپایی ساکن هستند. حکومت‌های مختلف رژیم صهیونیستی آمار دقیق مهاجران را از اسرائیلی‌ها پنهان می‌کنند اما شمار اسرائیلی‌هایی که تنها به آمریکا مهاجرت کرده‌اند از یک میلیون نفر فراتر می‌رود که نیمی از آنها در سال 1980 و نیمی دیگر در سال 200 به این کشور مهاجرت کردند. از آن گذشته 400 هزار اسرائیلی نیز در مرحله فعلی به ایالات متحده مهاجرت کرده‌اند و به طور کلی 1.2 میلیون اسرائیلی در آمریکا زندگی می‌کنند. روزنامه عبری زبان هاآرتص در نوامبر سال گذشته در مقاله‌ای اعلام کرد که 69 درصد از مهاجران اسرائیلی در آمریکا زندگی می‌کنند و یک میلیون نفر از آنها نیز در کشورهایی چون استرالیا و نیوزلند و کشورهای اروپایی ساکن هستند.حکومت‌های مختلف رژیم صهیونیستی آمار دقیق مهاجران را از اسرائیلی‌ها پنهان می‌کنند اما شمار اسرائیلی‌هایی که تنها به آمریکا مهاجرت کرده‌اند از یک میلیون نفر فراتر می‌رود که نیمی از آنها در سال 1980 و نیمی دیگر در سال 200 به این کشور مهاجرت کردند. از آن گذشته 400 هزار اسرائیلی نیز در مرحله فعلی به ایالات متحده مهاجرت کرده‌اند و به طور کلی 1.2 میلیون اسرائیلی در آمریکا زندگی می‌کنند. روزنامه عبری زبان هاآرتص در نوامبر سال گذشته در مقاله‌ای اعلام کرد که 69 درصد از مهاجران اسرائیلی در آمریکا زندگی می‌کنند و یک میلیون نفر از آنها نیز در کشورهایی چون استرالیا و نیوزلند و کشورهای اروپایی ساکن هستند.سرمایه‌گذاری در خارج از فلسطین اشغالی سرمایه‌گذاری در خارج از فلسطین اشغالیسرمایه‌گذاری در خارج از فلسطین اشغالیسرمایه‌گذاری در خارج از فلسطین اشغالیشکاف‌های اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با موضوع مهاجرت و یافتن «وطن دوم» در میان اسرائیلی‌ها دارد. به طوری که تاجران و سرمایه‌داران صهیونیست برای سرمایه‌گذاری به دنبال مکانی امن هستند و بر همین اساس هزینه زیادی صرف گرفتن یک تابعیت غیر اسرائیلی در کشورهای دیگر می‌کنند تا در این زمینه اطمینان خاطر داشته باشند. شکاف‌های اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با موضوع مهاجرت و یافتن «وطن دوم» در میان اسرائیلی‌ها دارد. به طوری که تاجران و سرمایه‌داران صهیونیست برای سرمایه‌گذاری به دنبال مکانی امن هستند و بر همین اساس هزینه زیادی صرف گرفتن یک تابعیت غیر اسرائیلی در کشورهای دیگر می‌کنند تا در این زمینه اطمینان خاطر داشته باشند.شکاف‌های اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با موضوع مهاجرت و یافتن «وطن دوم» در میان اسرائیلی‌ها دارد. به طوری که تاجران و سرمایه‌داران صهیونیست برای سرمایه‌گذاری به دنبال مکانی امن هستند و بر همین اساس هزینه زیادی صرف گرفتن یک تابعیت غیر اسرائیلی در کشورهای دیگر می‌کنند تا در این زمینه اطمینان خاطر داشته باشند.در همین راستا میزان سرمایه‌گذاری اسرائیلی‌ها در آمریکا به شکل قابل توجهی افزایش یافته و صهیونیست‌ها تمایل دارند سرمایه‌های خود را از تل‌آویو به ایالات متحده منتقل کنند؛ به طوری که در سال 2014 حدود 10 شرکت اسرائیلی در نیویورک شروع به کار کرده و این یعنی شمار یهودیانی که از فلسطین اشغالی به آمریکا مهاجرت می‌کنند باز هم بیشتر می‌شود. در همین راستا میزان سرمایه‌گذاری اسرائیلی‌ها در آمریکا به شکل قابل توجهی افزایش یافته و صهیونیست‌ها تمایل دارند سرمایه‌های خود را از تل‌آویو به ایالات متحده منتقل کنند؛ به طوری که در سال 2014 حدود 10 شرکت اسرائیلی در نیویورک شروع به کار کرده و این یعنی شمار یهودیانی که از فلسطین اشغالی به آمریکا مهاجرت می‌کنند باز هم بیشتر می‌شود.در همین راستا میزان سرمایه‌گذاری اسرائیلی‌ها در آمریکا به شکل قابل توجهی افزایش یافته و صهیونیست‌ها تمایل دارند سرمایه‌های خود را از تل‌آویو به ایالات متحده منتقل کنند؛ به طوری که در سال 2014 حدود 10 شرکت اسرائیلی در نیویورک شروع به کار کرده و این یعنی شمار یهودیانی که از فلسطین اشغالی به آمریکا مهاجرت می‌کنند باز هم بیشتر می‌شود.در سال 2013 نزدیک به 60 شرکت اسرائیلی در نیویورک فعال بود که این تعداد در سال 2014 به 200 شرکت رسید. در سال 2013 نزدیک به 60 شرکت اسرائیلی در نیویورک فعال بود که این تعداد در سال 2014 به 200 شرکت رسید.در سال 2013 نزدیک به 60 شرکت اسرائیلی در نیویورک فعال بود که این تعداد در سال 2014 به 200 شرکت رسید.همانطور که قبلا اشاره کردیم سرمایه‌گذاری در خارج یکی از بهانه‌های اسرائیلی‌ها برای مهاجرت از فلسطین اشغالی بوده و صهیونیست‌ها از این طریق به طور قانونی به تابعیت دوم دست پیدا می‌کنند. همانطور که قبلا اشاره کردیم سرمایه‌گذاری در خارج یکی از بهانه‌های اسرائیلی‌ها برای مهاجرت از فلسطین اشغالی بوده و صهیونیست‌ها از این طریق به طور قانونی به تابعیت دوم دست پیدا می‌کنند.همانطور که قبلا اشاره کردیم سرمایه‌گذاری در خارج یکی از بهانه‌های اسرائیلی‌ها برای مهاجرت از فلسطین اشغالی بوده و صهیونیست‌ها از این طریق به طور قانونی به تابعیت دوم دست پیدا می‌کنند.ادامه دارد........... ادامه دارد...........ادامه دارد...........
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 836909