gheble
02 آبان 1401 - 10:07

تظاهرات شبانه مردم ایتالیا در اعتراض به گرانی و بحران انرژی

فیلمی از تظاهرات مردم ایتالیا در اعتراض به افزایش قیمت ها و هزینه های زندگی را مشاهده می‌کنید. دریافت 19 MB دریافت 19 MB دریافت 19 MB19 MB
منبع: مهر
شناسه خبر: 799028