gheble
04 مهر 1401 - 10:31

مقام حزب‌الله: رژیم موقت صهیونیستی خیلی در منطقه دوام نمی‌آورد

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به شکست توطئه‌ها و فتنه‌افروزی‌های آمریکا در این کشور اعلام کرد که رژیم موقت صهیونیستی خیلی دوام نمی‌آورد. - اخبار بین الملل -به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان طی یک مراسم یادبود در جنوب این کشور اعلام کرد که آمریکا یک کشور استکباری بوده و فتنه و جنگ‌ها را گسترش داده و ملت‌ها را علیه یکدیگر تحریک می‌کند. آمریکا کشورها را به درگیری و جنگ با یکدیگر سوق می‌دهد و بازی‌های کثیف خود را از اتاق‌های سیاه در هر مکانی مدیریت می‌کند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان طی یک مراسم یادبود در جنوب این کشور اعلام کرد که آمریکا یک کشور استکباری بوده و فتنه و جنگ‌ها را گسترش داده و ملت‌ها را علیه یکدیگر تحریک می‌کند. آمریکا کشورها را به درگیری و جنگ با یکدیگر سوق می‌دهد و بازی‌های کثیف خود را از اتاق‌های سیاه در هر مکانی مدیریت می‌کند.به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان طی یک مراسم یادبود در جنوب این کشور اعلام کرد که آمریکا یک کشور استکباری بوده و فتنه و جنگ‌ها را گسترش داده و ملت‌ها را علیه یکدیگر تحریک می‌کند. آمریکا کشورها را به درگیری و جنگ با یکدیگر سوق می‌دهد و بازی‌های کثیف خود را از اتاق‌های سیاه در هر مکانی مدیریت می‌کند.خبرگزاری تسنیموی در ادامه گفت، چرا دشمنان به دنبال حذف سلاح و روش مقاومت هستند؟ زیرا می‌دانند مقاومت همان طرفی است که در این منطقه باقی می‌ماند و در برابر دشمن صهیونیستی ایستاده است. هرکس از این دشمن حمایت کند و جنایت‌های تروریستی آن را بپوشاند و سیاست‌های آن را در منطقه ترویج دهد بداند که در حال اجرای خواسته‌های آمریکاست. وی در ادامه گفت، چرا دشمنان به دنبال حذف سلاح و روش مقاومت هستند؟ زیرا می‌دانند مقاومت همان طرفی است که در این منطقه باقی می‌ماند و در برابر دشمن صهیونیستی ایستاده است. هرکس از این دشمن حمایت کند و جنایت‌های تروریستی آن را بپوشاند و سیاست‌های آن را در منطقه ترویج دهد بداند که در حال اجرای خواسته‌های آمریکاست.وی در ادامه گفت، چرا دشمنان به دنبال حذف سلاح و روش مقاومت هستند؟ زیرا می‌دانند مقاومت همان طرفی است که در این منطقه باقی می‌ماند و در برابر دشمن صهیونیستی ایستاده است. هرکس از این دشمن حمایت کند و جنایت‌های تروریستی آن را بپوشاند و سیاست‌های آن را در منطقه ترویج دهد بداند که در حال اجرای خواسته‌های آمریکاست.محمد رعد در ادامه به پرونده مناقشه مرزی لبنان و فلسطین اشغالی اشاره و تاکید کرد، ما زمانی که در برابر طاغوت ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم تا زمان احیای حقوق کامل لبنان، دشمن اقدام به بهره‌برداری از منابع گازی کند، آمریکا با خشم و نارضایتی وارد خط پرونده سیاسی لبنان شده و می‌خواهد  در انتخاب رئیس جمهور کشور ما مداخله و سفرای کشورهای مختلف را علیه یکدیگر تحریک ‌کند. آمریکا می‌خواهد رئیس جمهوری در لبنان روی کار بیاید که حق مقاومت را به رسمیت نشناسد و در خدمت اوامر واشنگتن باشد. محمد رعد در ادامه به پرونده مناقشه مرزی لبنان و فلسطین اشغالی اشاره و تاکید کرد، ما زمانی که در برابر طاغوت ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم تا زمان احیای حقوق کامل لبنان، دشمن اقدام به بهره‌برداری از منابع گازی کند، آمریکا با خشم و نارضایتی وارد خط پرونده سیاسی لبنان شده و می‌خواهد  در انتخاب رئیس جمهور کشور ما مداخله و سفرای کشورهای مختلف را علیه یکدیگر تحریک ‌کند. آمریکا می‌خواهد رئیس جمهوری در لبنان روی کار بیاید که حق مقاومت را به رسمیت نشناسد و در خدمت اوامر واشنگتن باشد.محمد رعد در ادامه به پرونده مناقشه مرزی لبنان و فلسطین اشغالی اشاره و تاکید کرد، ما زمانی که در برابر طاغوت ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم تا زمان احیای حقوق کامل لبنان، دشمن اقدام به بهره‌برداری از منابع گازی کند، آمریکا با خشم و نارضایتی وارد خط پرونده سیاسی لبنان شده و می‌خواهد  در انتخاب رئیس جمهور کشور ما مداخله و سفرای کشورهای مختلف را علیه یکدیگر تحریک ‌کند. آمریکا می‌خواهد رئیس جمهوری در لبنان روی کار بیاید که حق مقاومت را به رسمیت نشناسد و در خدمت اوامر واشنگتن باشد.شیخ نعیم قاسم: آمریکا در لبنان فتنه انگیزی می‌کند شیخ نعیم قاسم: آمریکا در لبنان فتنه انگیزی می‌کندمقام حزب‌الله: پیشنهاد آمریکا برای تأمین انرژی لبنان وعده‌های دروغین بوده است مقام حزب‌الله: پیشنهاد آمریکا برای تأمین انرژی لبنان وعده‌های دروغین بوده استرئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در ادامه اظهار داشت، رژیم موقت صهیونیستی مدت زیادی دوام نخواهد آورده و دوران صهیونیست‌ها در گرو اراده ماست  و زمانی که آنها به دنبال جنگ با مقاومت باشند ما به راه مقاومت و تعهدات خود ادامه خواهیم داد. رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در ادامه اظهار داشت، رژیم موقت صهیونیستی مدت زیادی دوام نخواهد آورده و دوران صهیونیست‌ها در گرو اراده ماست  و زمانی که آنها به دنبال جنگ با مقاومت باشند ما به راه مقاومت و تعهدات خود ادامه خواهیم داد.رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در ادامه اظهار داشت، رژیم موقت صهیونیستی مدت زیادی دوام نخواهد آورده و دوران صهیونیست‌ها در گرو اراده ماست  و زمانی که آنها به دنبال جنگ با مقاومت باشند ما به راه مقاومت و تعهدات خود ادامه خواهیم داد.روز گذشته همچنین شیخ «علی دعموش» معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله اعلام کرد که  مقاومت هم اکنون با وجود همه فشارها و چالش‌ها در اوج قدرت و حضور خود قرار دارد و با همه توطئه‌های آمریکا، اسرائیل، عربستان و مزدوران آنها در داخل لبنان مقابله می‌کند. لبنانی‌های شریف و وفادار نیز از مقاومت حمایت می‌کنند و هرچه فشارها و چالش‌ها افزایش یابد بازهم دست از دفاع از اهداف و سلاح مقاومت برنمی‌دارند؛ زیرا آن‌ها اخلاص مقاومت در راه اهداف کشور را دیده‌اند و پیروزی‌ها و دستاوردهای آن را به یاد دارند. روز گذشته همچنین شیخ «علی دعموش» معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله اعلام کرد که  مقاومت هم اکنون با وجود همه فشارها و چالش‌ها در اوج قدرت و حضور خود قرار دارد و با همه توطئه‌های آمریکا، اسرائیل، عربستان و مزدوران آنها در داخل لبنان مقابله می‌کند. لبنانی‌های شریف و وفادار نیز از مقاومت حمایت می‌کنند و هرچه فشارها و چالش‌ها افزایش یابد بازهم دست از دفاع از اهداف و سلاح مقاومت برنمی‌دارند؛ زیرا آن‌ها اخلاص مقاومت در راه اهداف کشور را دیده‌اند و پیروزی‌ها و دستاوردهای آن را به یاد دارند.روز گذشته همچنین شیخ «علی دعموش» معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله اعلام کرد که  مقاومت هم اکنون با وجود همه فشارها و چالش‌ها در اوج قدرت و حضور خود قرار دارد و با همه توطئه‌های آمریکا، اسرائیل، عربستان و مزدوران آنها در داخل لبنان مقابله می‌کند. لبنانی‌های شریف و وفادار نیز از مقاومت حمایت می‌کنند و هرچه فشارها و چالش‌ها افزایش یابد بازهم دست از دفاع از اهداف و سلاح مقاومت برنمی‌دارند؛ زیرا آن‌ها اخلاص مقاومت در راه اهداف کشور را دیده‌اند و پیروزی‌ها و دستاوردهای آن را به یاد دارند.انتهای پیام/ انتهای پیام/انتهای پیام/
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 757144